اس ام اس عاشقانه

مجموعه 500 اس ام اس عاشقانه جدید، کوتاه، دلتنگی و زیبا سال 1395

مجموعه 500 اس ام اس عاشقانه جدید، کوتاه، دلتنگی و زیبا سال 1395

مجموعه 500 اس ام اس عاشقانه جدید، کوتاه، دلتنگی و زیبا سال 1395 ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه ♥ ♥ ♥ زندگی شبیه شعریست قافیه هایش با من ،  ” تو ” فقط همیشه ردیف باش!!! ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه ♥ ♥ ♥ آن قدر با من مهربان بودی که بعد از تو ،یک لحظه حس کردم که صد سال است!تنهایم… ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه ♥ ♥ ♥ درست زمانی که سخت به تو محتاجم بیا … آن موقع زندگی هم باشی بیا … مرگ هم شده باشی باز هم بیا … ♥ ♥ ♥ اس ام اس عا...

ادامه مطلب